1912

POLITIK EKONIMIK DIPLOMATIK OLAYLAR SENELER HISSE SENETLERI VE TAHVILLER FOTOGRAF
Osmanlı İtalyan Savaşı 1911-1912    
Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı 1912 Anatolia Company   
      Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien (Soc. du Chemin de Fer Ottoman d Anatolie)   
    Oriental Carpet Manufacturers Ltd.   
    S. A. Ottomane des Bains de Coury et Yalova   
      Smyrne Bank Ltd.   
Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı                        18 Ocak 1912Meclis-i Meb'usan'ın feshi
25 Mart 1912Türk Ocaklarının kurulması
18 Nisan 1912II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması
18 Nisan 1912İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri
5 Ağustos 1912II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi
22 Temmuz 1912Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine
Eylül - Ekim 1912I. Balkan Savaşı
15 Ekim 1912Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması
29 Ekim 1912Kamil Paşa'nın sadareti
29 Kasım 1912Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
1912    
Liselerin mevcut idadilerin yerini almasıBabıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadaretiMuvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)                                                                 30 Mayıs 1913 I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi
29 Haziran 1913 Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası
21 Temmuz 1913 Edirne'nin geri alınması
29 Ağustos 1913 Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913 Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
 Aralık 1913 Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı
1913 Anglo-Ottoman Tobacco Co.   
    Banque du Liban S.A.   
    City of Constantinople   
    Constantinople Telephone Co.   
  23 Ocak 1913 Imperial Ottoman Treasury   
      S.A. Ottomane d Initiative Mutéchebissé   
    Soc. Commerciale des Retraités Militaires S.A.   
    Soc. Industrielle de Boulangerie & Patisserie S.A.   
    Société d Héraclée S.A. Ottomane   
Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer) 13 Mart 1913 Sterea S.A. Ottomane pour la Fabrication & le Commerce de Briques en Ciment et de tout Materiaux de Construction   
  1913 Gouvernement Impérial Ottoman   
Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılmasıIslah-ı Medaris NizamnamesiDiş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)III. Dönem Meslis-i Meb'usanAvusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanıAnadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanıMeclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanmasıAlmanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlamasıAlman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi. 1914 La Minière S.A. Ottomane de Mines   
Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılmasıİnas Darü'l-Fünun'unun kurulmasıİslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanmasıKaradeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutmasıEnver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketiRusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanıİngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanıOsmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanıMısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi   MAGIC Société Internationale de Films & Cinemas   
    Militaria Merchandise Trading Joint Stock Co.   
  1914 Oriental Carpet Manufacturers Ltd.   
      S.A. Ottomane BOSPHORE pour l Exploitation du Grand Parc de Beicos   
    Soc. des Bateaux de la Corne d Or S.A. Ottomane   
  1914 Soc. Ottomane Co-Intéressée des Docks, Arsenaux et Constructions Navals S.A.   
      Société Immobilière Ottomane de Constantinople   
    Tabak-Regie-Gesellschaft des Türkischen Reiches Ottomanische AG   
    Tabak-Regie-Gesellschaft des Türkischen Reiches Ottomanische AG   
  1914 Tramways & Électricité de Constantinople S.A.   
1914 Tuilerie-Briqueterie Pedotti   
Evrak-ı nakdiyye çıkarılması 1915 Militaria Merchandise Trading Joint Stock Co.   
Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti Ocak - Şubat 1915    
Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları Ocak - 18 Mart 1915    
Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir 27 Mayıs 1915    
Hicaz ve Mekke'nin kaybı 1916 Tramways & Électricité de Constantinople S.A.   
İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması 1916    
Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması 1917 Ladies Merchandise Market Ottoman Joint Stock Company   
      S.A. Ottomane de Ciment AÏ-Yildiz   
Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü 1917    
Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı 6 Nisan 1917    
Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü 1918 Gouvernement Impérial Ottoman   
      S.A. Ottomane d Exploitation des Terrains d Indjirli   
    S.A. Ottomane de Tabacs Turcs   

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site