1900 - 1911

 

 

POLITIK EKONIMIK DIPLOMATIK OLAYLAR SENELER HISSE SENETLERI VE TAHVILLER Fotograflar
Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi 1900 S. A. Ottomane des Mines de Karassou   
    S.A. Ottomane des Tramways Libanais Nord et Sud de Beyrouth   
    Soc. du C.d.F. Ottoman d Anatolie S.A. (Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien AG)   
İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması 1900    
Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü 1901 Société Ottomane du Chemin de Fer de Damas-Hamah et Prolongements   
Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri 1901    
Hicaz demiryolu hattının yapımı 1901    
Yemen isyanlarının tekrar başlaması 1902 Hafengesellschaft Haidar Pascha (Kopfstation der Anatolischen Eisenbahn)   
Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi 1902    
23 Kasım 1902 Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti
   

23 Kasım 1902Cum'a-ı Bala ayaklanması     23 Kasım 1902 Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması                8 Aralık 1902 Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini


   
     1903 Conseil d Administration de la Dette Publique Ottomane   
     1904 Gouvernement Impérial Ottoman   
Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması   1904 Gouvernement Impérial Ottoman
S.A. Ottomane des Mines de Balia-Karaidin
     1905 Gouvernement Impérial Ottoman   
  1905 Gouvernement Impérial Ottoman
  1905 Soc. Ottomane d Exploitation du Port de Salonique S.A. Ottomane
     1905 Compagnie des Eaux de Scutari et Kadikeui
   1905 Ottoman Railway from Smyrna to Aidin
   1905 Régie des Terrains à Salonique
   1905 Nouvelles Filatures de Salonique
Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması   1905 Banque de Salonique S.A. Ottomane
   1906 Société Ottomane du Chemin de Fer de Damas-Hamah et Prolongements
     1906 Gouvernement Impérial Ottoman   
   1906 Prinkipo Yatching Club
   1906 Chemin de fer Orientaux
  1906 Sirketi-Hayriei-Hamidiye, Salonique
  1906 Quais, Docs, Entrepots de Constantinople
Banque de Salonique S.A. Ottomane
Betriebs-Gesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen
S.A. Ottomane des Mines de Kassandra
Soc. Impériale Ottomane d Éclairage par le Gaz et l Électricité S.A.
     1907 Gouvernement Impérial Ottoman (Unifizierte Anleihe)   
   1907 Caramanian Iron Corporation
   1907 Denek Maden
  1907 Deustcher Konstantinopel
   1907 Tramways de Constantinople
 Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması    1908 Gouvernement Impérial Ottoman (Unifizierte Anleihe)   
Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması    1908 Gouvernement Impérial Ottoman'
Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.    1908 1908 Balia Karaidin Mines
Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri    1908 Compagnie Ottomane de Gaz de Beyrouth
II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması    1908 1908 Prinkipo
   1908 Tramways de Salonique
 Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları    1909 Kaiserlich Ottomanische Gesellschaft der Bagdadbahn   
Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması    1909 Cie Otobus et Omnibus de Constantinople
Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması    1909 1909 Ottoman debt
Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi    1909 Anglo Hellenic Company of Salonica
Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması    1909 Commerce, Industrie et Agriculture Dans L'Empire Ottomane

II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

Meclisin açılması

   1909 Electricite et Tramways de Smyrne
     1910 Kaiserlich Ottomanische Gesellschaft der Bagdadbahn   
   1910 Ouhouvet-i Osmaniye de Tapis SA
   1910 Keramos Coal Mines
  1910 Bains de Mer de San Stefano
  1910 Prinkipo
Arnavutlar'ın ayaklanmaları    1910 Société Agricole de Drama
Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması    1910 Société Franco-Ottomane de Fabrication des Corps Gras et Graisses Alimentaires
Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).     1910 Crédit Foncier Ottoman
    1910 Société Commerciale Ottomane
Banque de Salonique, S.A. Ottomane
  1910 City of Constantinople   
Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması 1911 Banque Commerciale de Palestine   
      Chemin de Fer Soma-Panderma   
    Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien   
    Gouvernement Impérial Ottoman du C.d.F. Hodéidah-Sanaa & Embranchements   
    Imperial Ottoman Government   
İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali 1911 ITTIHAD S.A. de Navigation Ottomane   
      Kaiserlich Ottomanische Regierung   
Kaiserlich Ottomanische Gesellschaft der Bagdadbahn
    Kaiserlich Ottomanische Regierung   
    S.A. Ottomane des Docks & Ateliers du Haut-Bosphore   
Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record) 1911 Société Commerciale Ottomane S.A.   

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site